De EIP-focus groep Mainstreaming Precision Farming heeft haar eindrapport over de ontwikkeling van precisielandbouw opgeleverd.
Lees hier meer.

Op 1 oktober 2015 wordt in Den Haag het EO3S Earth Observation Science & Society Symposium georganiseerd.
Lees meer informatie in de

De FIspace webinars voor hen die toepassingen maken for SAF staan gepland voor 24, 27 en 31 Oktober 2014. Lees hieronder de (Engelse) tekst met de uitnodiging voor registratie:

Het gebruik van data uit het satelliet dataportaal is weer een stap dichterbij de landbouwpraktijk gekomen. Via deze link kunnen NDVI kaarten van Nederland op schaalniveau 25 bij 25 meter bekeken en gedownload worden.

Op 24 en 25 november 2015 wordt in 's-Hertogenbosch het jaarlijkse congres met beurs over geo-informatie georganiseerd.
Lees meer informatie in 

Lancering akkerweb 2.0 voor ketenpartijen op vrijdag 12 februari 2016.

Op 21 en 28 november wordt een Masterclass Smart Farming georganiseerd. Zie voor meer details http://www.boerderij.nl/Academy/smartfarming

Op 11 maart 2014 vindt de NVTL Studiedag plaats. Lees hieronder verdere info en de uitnodiging.

Op 19 juni 2015 is het onderzoeksprogramma 'Op naar Precisielandbouw 2.0' van start gegaan.

Op 21 en 23 juni 2016 organiseert Farm Frites in samenwerking met Bayer
de TOUR DE FARM
Dr Ir Corné Kempenaar geeft hier een presentatie over precisielandbouw in aardappelteelt. 

Go To Top