Alle PPL-rapporten en resultaten zijn nu geplaatst in de verschillende dossiers van deze Precisielandbouw website.

Op vrijdag 10 maart 2017 geeft Dr. Ir. Corné Kempenaar (Wageningen University & Research) in Middelburg een presentatie getiteld 'Met precisielandbouw naar landbouw met meer precisie'.

Voor meer info: zie deze poster 

Met een drukbezochte slotbijeenkomst op donderdag 28 januari 2016 jongstleden, is het project IJKakker officieel afgerond.

Op woensdag 19 juni 2013 is op PPO Proefbedrijf 't Kompas in Valthermond het project 'IJKakker' formeel van start gegaan.

Tijdens het symposium "Precisielandbouw verhoogt de opbrengst", gehouden op 29 juni jl., heeft Theo Meijer als voorzitter van de stuurgroep PPL (Programma Precisie Landbouw) en voorzitter HPA de nieuw ontwikkelde rekenregel N bijbemesting Aardappelen in ontvangst genomen.

Op donderdag 28 januari 2016 is de slotbijeenkomst van het project IJKakker. Bij Zalencentrum Meursinge, Hoofdstraat 48 te Westerbork.

Op 25 maart is in Apeldoorn een innovatief ICT-stimuleringsprogramma voor meer rendement gestart.

Op 7 maart 2014 is de studiedag "Van gewassensing tot taakkaart" op de CAH Vilentum in Dronten.

Op donderdag 5 februari 2015 wordt van 9 tot 17 de studiedag Van Sensing tot Taakkaart tot Precisiebemesting gehouden.

Op 1 en 29 oktober 2013 verzorgden de lectoren Corné Kempenaar & Corné Kocks (Smart Farming Technology) een inspiratiesessie/TED bij CAH Vilentum te Dronten.
Click

Go To Top